Terma & Syarat - Capai Bebas Hutang, Wang & Masa
Terma & Syarat
Workshop Debt Restructuring Workshop(DRW) adalah program oleh Khairi Aizat Consultancy Dalam perjanjian ini Khairi Aizat Consultancy dikenali sebagai “Syarikat” dan Program Workshop Debt Restructuring Workshop(DRW) dikenali sebagai ‘Program’. Orang yang mendaftar dalam program ini dikenali sebagai ‘Peserta’.
Syarikat berhak: –

Copyright © Debt Restructuring Workshop 2021 | Terma & Syarat